Đại Hội Công Đoàn Công Ty TNHH MTV In Tem Bưu Điện Lần Thứ XI, Nhiệm Kỳ 2017-2022

Ngày 26/9/2017 Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện tổ chức Đại hội công đoàn Công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội nghị lắng nghe báo cáo về kết quả tình hình lao động, việc làm và thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, báo cáo trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp, báo cáo nội dung dự thảo bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế nội bộ của công ty, công khai tài chính của đơn vị về các nội dung liên quan đến người lao động; THội nghị thảo luận, góp ý kiến những vấn đề: phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh…v…v… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc cho CB.CNV Công ty.

Ngày 26/9/2017 Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện tổ chức Đại hội công đoàn Công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội, đoàn chủ tịch, thư ký đại hội.

Đồng chí Ngô Văn Thực – Chủ tịch Công đoàn TCT.BĐVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Quang cảnh bỏ phiếu bầu BCH CĐ nhiệm kỳ mới 2017-2022.

BCH CĐ nhiệm kỳ mới 2017-2022 ra mắt toàn thể Hội nghị.