Dây đai máy

Dây đai máy

– Dây đai niềng thùng: 14 mm;

– Màu dây đai: vàng