Thiết kế, Tạo mẫu

Thiết kế, Tạo mẫu

Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện nhận Thiết kế, Tạo mẫu các loại sản phẩm in trên giấy như: nhãn hiệu, bao bì hàng hoá, catalogue, brochure, namecard, tờ rơi quảng cáo, sách báo, hóa đơn GTGT..v…v…