Chuyên mục: Tin Tức

Thứ Ba,17/09/19

Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 -2021

Ngày 23/8/2019 Chi đoàn Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 -2021. Chi đoàn Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện...
Thứ Ba,17/09/19

Đại Hội Công Đoàn Công Ty TNHH MTV In Tem Bưu Điện Lần Thứ XI, Nhiệm Kỳ 2017-2022

Ngày 26/9/2017 Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện tổ chức Đại hội công đoàn Công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Hội nghị lắng nghe báo cáo...
Thứ Ba,17/09/19

Hội Nghị Tổng Kết Hoạt Động SXKD Năm 2018 Và Triển Khai Kế Hoạch 2019

Ngày 26/12/2018 Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện tổ chức “Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai...