Băng keo

Băng keo

– Băng keo in đặc thù: 48 mm, 100y, 48 mic;

– Băng keo đục          : 48 mm, 100y, 45 mic;

– Băng keo trong       : 48 mm, 100y, 45 mic.