Đại Hội Chi Bộ Công Ty TNHH MTV In Tem Bưu Điện Nhiệm Kỳ 2015 – 2020

Ngày 29/5/2015 Chi bộ Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2020.

Chi bộ Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện xác định mục tiêu trong những năm tới là giữ vững tốc độ phát triển SXKD, chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo thắng lợi trong cạnh tranh hội nhập mở rộng thị trường in ấn phẩm bằng những mục tiêu nhiệm vụ sau:

Phát triển lực lượng sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ khoa học công nghệ ngày càng cao.

Hoàn thiện quan hệ sản xuất và chế độ phân phối thu nhập hợp lý, khuyến khích người lao động giỏi, có trình độ tay nghề cao.

Nâng cao tính độc lập tự chủ của CBCNV và của Công ty.

Để thực hiện được những mục tiêu này, đòi hỏi toàn thể Cán bộ, Đảng viên, công nhân viên phải có quyết tâm cao, giải pháp đúng, sự đồng thuận giữa Đảng, Chuyên môn, Công đoàn trong toàn bộ hệ thống chính trị của Công ty.

Với quyết tâm, lòng nhiệt tình của toàn thể Cán bộ, Đảng viên, công nhân viên trong Công ty, bằng tất cả những kiến thức và chuyên môn của mình, chúng ta tin tưởng rằng Chi bộ sẽ tận dụng được thời cơ, vượt qua thử thách lãnh đạo Công ty hoàn thành được các nhiệm vụ mà Đại hội đề ra cho nhiệm kỳ XI (2015-2020).

Đồng chí Lâm Văn Tùng, bí thư chi bộ báo cáo Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Chi bộ lần thứ X “nhiệm kỳ 2010 – 2015”.
Đồng chí Bùi Công Trường, phó bí thư Đảng ủy BĐTP.HCM phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Quang cảnh bỏ phiếu bầu BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.
BCH mới “nhiệm kỳ 2015 -2020” Chi bộ Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện