Hội Nghị Tổng Kết Hoạt Động SXKD Năm 2018 Và Triển Khai Kế Hoạch 2019

Ngày 26/12/2018 Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện tổ chức “Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019”.

Năm 2018, năm thứ ba Công ty thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 2020. Mặc dù gặp nhiều khó khăn như giá nguyên vật liệu tăng mạnh, sự cạnh tranh gay gắt và quyết liệt của thị trường ngành in trong cùng phân khúc. Được sự quan tâm tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, sự hợp tác, ủng hộ của các Bưu điện Tỉnh/Thành phố và các đối tác, cùng với nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV, Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 Tổng công ty giao.

Năm 2019, Công ty tiếp tục phát huy & giữ vững vai trò chủ lực trong lĩnh vực Bưu chính: đảm bảo chất lượng, số lượng, tiến độ nhanh chóng đến các Bưu điện Tỉnh, Thành phố.

Huy động toàn bộ hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể CBCNV trong Công ty quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, tổ chức sản xuất kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ của Tổng công ty giao năm 2019.

Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm, nhất là tem bưu chính. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả, năng lực của công tác đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị phục vụ công tác, đảm bảo an toàn chất lượng, tiến độ sản xuất.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ thời gian ở các khâu trong quá trình sản xuất tại đơn vị. Phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các đơn vị, bố trí lao động và sản xuất hợp lý, giải quyết công việc nhanh chóng kịp thời, chính xác và đạt chất lượng.

Tăng cường cải tiến công tác kiểm soát giá cả vật tư đầu vào và tiết kiệm chi phí sản xuất một cách hiệu quả tốt nhất nhằm giảm giá thành sản phẩm góp phần tăng lợi nhuận.

Chuyên môn các cấp phối hợp với tổ chức Công đoàn dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng tiếp tục tạo khí thế mới, động viên đội ngũ CBCNV hăng say, nhiệt tình lao động sản xuất kinh doanh với mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD 2019.

Với nhiều nỗ lực, không ngừng cố gắng, đổi mới trong phương thức tổ chức sản xuất cũng như chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực sản xuất, toàn thể CBCNV Công ty luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm đổi mới và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2019.

Năm 2018, đã kết thúc với những thành công và thách thức không nhỏ, thể hiện quyết tâm và sự nỗ lực rất lớn của toàn thể CBCNV của Công ty. Năm 2019, đặt ra cho Công ty những nhiệm vụ mới và yêu cầu cao hơn để phát triển trong giai đoạn hội nhập sâu rộng của nền kinh tế đất nước. Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện sẽ quyết tâm triển khai thực hiện các chủ trương mới và chỉ đạo của Tổng công ty, để các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra đạt kết quả cao nhất.

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 & Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Lâm Văn Tùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Đồng chí Đinh Như Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – Chủ tịch Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện đến dự Hội nghị và phát biểu ý kiến chỉ đạo.