Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 -2021

Ngày 23/8/2019 Chi đoàn Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 -2021.

Chi đoàn Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện đã xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2021 với các nhiệm vụ, nội dung và giải pháp cụ thể sau:

Xây dựng thế hệ đoàn viên thanh niên Trung tâm có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có kiến thức, có kỹ năng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng xây dựng đơn vị, Công ty lớn mạnh, bền vững.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Bưu điện trong việc tham gia hoàn thành Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2021; cùng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ SXKD; tham gia các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm lớn trong năm;

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn; kịp thời, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Đoàn để đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng;

Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đào tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu cho tổ chức Đảng. Đồng thời, tiếp tục duy trì các sân chơi lành mạnh, bổ ích cho nhiều Đoàn viên thanh niên tham gia để tăng cường khả năng giao tiếp và tính kết nối.

Quang cảnh đại hội Chi đoàn Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện nhiệm kỳ 2019-2021.

Quang cảnh bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới 2019-2021.

BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới 2019-2021.