Ấn Phẩm Nghiệp Vụ Bưu Chính

Ấn Phẩm Nghiệp Vụ Bưu Chính

Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện là thành viên của Tổng công ty Bưu điện Việt nam (VNPOST), chuyên cung cấp tất cả các loại ấn phẩm sử dụng trong doanh thác và quản lý nghiệp vụ bưu chính:

 • Phong bì nghiệp vụ các loại;
 • Ấn phẩm in mã vạch;
 • Ấn phẩm in dữ liệu biến đổi;
 • Tạp chí tem; Bản tin bưu điện;
 • Hóa đơn GTGT chuyên ngành bưu chính;
 • Thẻ cào;
 • Tập học sinh;
 • Túi xách;
 • Băng rôn;
 • Poster;
 • Tờ rơi;
 • ..v…v…./.