Dữ liệu biến đổi

Dữ liệu biến đổi

Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện nhận đặt in các loại ấn phẩm in dữ liệu biến đổi phục vụ nhu cầu xã hội.

– Phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH

– Biên lai thu tiền (CT22)

– Phiếu nộp tiền máy thu cước thay tem (H76).

– Thẻ cào

– …v…v…./.