Tem Bưu Chính

Tem Bưu Chính

Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện với chức năng chính in các loại tem Bưu chính bao gồm: tem cước phí, tem chơi (tem sưu tập), phong bì tem, bưu thiếp có tem, phong bì tiêu chuẩn phục vụ cho nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu;

In các loại ấn phẩm chuyên ngành Bưu chính – Viễn thông, bao gồm:

Ấn phẩm phục vụ cho công tác phát hành và kinh doanh tem như: danh mục tem, tờ tuyên truyền, phong bì phát hành ngày đầu tiên (FDC), bìa cài tem…v..v…

In và xuất khẩu tem, ấn phẩm tem, các ấn phẩm, bao bì hàng hoá theo đơn đặt hàng của nước ngoài khi các cơ quan có thẩm quyền cho phép.